Notuj+ Czytaj jak GENIUSZ+ bonusy+ dostęp do Grupy Geniuszy

PAKIET 2 kursów: Notuj+ Czytaj jak GENIUSZ+ treningi to połączenie 2 modułów- myślenia wizualnego i efektywnego czytania.Jestem przekonana, że nabycie kompetencji w tych dwóch obszarach znacznie podniesie efekty pracy z tekstem!